1o Εσπερινό ΕΠΑΛ Ταύρου

Με τη δύναμη της γνώσης
Έμπνευσή μας, οι μαθητές μας!

Τηλ.:210-3464920, 210-3470750

1epal-esp-tavrou@sch.gr

Η φιλοσοφία του σχολείου

Kανονισμός Λειτουργίας 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου

Το 1ο Εσπερινο ΕΠΑΛ Ταύρου είναι ένα δημοκρατικό σχολείο αλληλεγγύης, ανοικτό στην κοινωνία και στο οποίο δεν υφίσταται καμμιά διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε, λόγω φύλου, εθνικότητας, θρησκεύματος, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολιτικών πεποιθήσεων.

school, draw, drawing
Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας( καθηγητές, μαθητές, βοηθητικό προσωπικό) δικαιούται το σεβασμό όλων των υπολοίπων μελών και αντίστοιχα οφείλει σεβασμό σε αυτά. Με τον όρο εσωτερικός σχολικός κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής οργάνωσής του και αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση. Η ευνομία, η συνεργασία, η αυτοπειθαρχία, η συναδελφικότητα εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η διάκριση των ρόλων και η αναγνώριση των ευθυνών συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ήρεμου κλίματος που στηρίζεται στην επικοινωνία των μελών της σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται οι ηθικές αξίες, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών. Η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων καθιστά τα μέλη της σχολικής μονάδας υπεύθυνα άτομα, που οριοθετούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, βασιζόμενα στην ελεύθερη βούληση και οδηγούμενα στην πρόληψη ενδεχομένων παραπτωμάτων. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του εκλεγμένου 15μελούς συμβουλίου των μαθητών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2005 τ.Β΄31-5-2019, Άρθρο 30 παρ.5)καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός της σχολικής μονάδας. Η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο προϋποθέτει και την αποδοχή του κανονισμού αυτού από τους ίδιους και τους κηδεμόνες τους.

Δικαιώματα

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στον Διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που θεωρούν οτι αδικούνται . Στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας του σχολείου η συνεργασία και ο διάλογος μαθητών – καθηγητών είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Για το λόγο αυτό είναι ευπρόσδεκτες όλες οι προτάσεις που θα αφορούν την καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

block chain, data, hand
number, digit, folding rule
workers, co-workers, man
Οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν όλες τις ώρες του ημερησίου προγράμματός τους. Το όριο των απουσιών είναι 130 για όσους παρακολουθούν και μαθήματα γενικής παιδείας και 78 για όσους παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας. Για τον συγκεκριμένο αριθμό απουσιών δεν απαιτείται δικαιολόγησή τους. Στα διαλείμματα οι μαθητές δεν

Μαραγκάκης Στυλιανός

Διευθυντής 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου

Υποχρεώσεις

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν χτυπήσει το κουδούνι και παραμένουν στον προαύλιο χώρο. Με την έναρξη της σχολικής βάρδιας γνωστοποιούνται από τη Δ/νση του σχολείου σημαντικές ανακοινώσεις. Σε περίπτωση αναχώρησης των μαθητών/τριών για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη του ωραρίου τους οφείλουν να ειδοποιήσουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός τους και τον Δ/ντή του σχολείου. Η συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας πρέπει να είναι ουσιαστική τόσο στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου όσο και στις άλλες εκδηλώσεις ( εθνικές εορτές, σχολικούς περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις κτλ) Οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν όλες τις ώρες του ημερησίου προγράμματός τους. Το όριο των απουσιών είναι 130 για όσους παρακολουθούν και μαθήματα γενικής παιδείας και 78 για όσους παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας. Για τον συγκεκριμένο αριθμό απουσιών δεν απαιτείται δικαιολόγησή τους. Στα διαλείμματα οι μαθητές δεν παραμένουν στις αίθουσες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, η ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση εντός των αιθουσών . Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση και είσοδος στο σχολείο ατόμων που δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του σχολικού συγκροτήματος. Είναι υποχρέωση όλων η φροντίδα για την υποδομή και τον εξοπλισμό του σχολείου. Όποιος προκαλεί ζημιές στο σχολικό συγκρότημα εκτός από τον πειθαρχικό έλεγχο θα υποχρεώνεται να τις αποκαταστήσει άμεσα.

bullying

Τιμωρείται άμεσα και αυστηρότατα ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) μεταξύ των μαθητών. Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται με την μορφή: του λεκτικού εκφοβισμού ( κοροϊδία, διακρίσεις, ντροπιαστικά σχόλια), με τη μορφή του κοινωνικού εκφοβισμού όπως ( διάδοση φημών, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση από την ομάδα), του σωματικού εκφοβισμού(χτυπήματα, σπρωξίματα, κλωτσιές), του ηλεκτρονικού εκφοβισμού(εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο). Οι μαθητές οφείλουν αν διαπιστώσουν τέτοια παραβατική συμπεριφορά να ενημερώσουν άμεσα την Διεύθυνση του σχολείου.

Scroll to Top